ಭಾನುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 13, 2011

ಹೊಸ ಹಾಡು

ಹೃದಯ ಹೊಸ ಹಾಡನು ಹಾಡುತಿದೆ
ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತೆ ಕನಸನು ಹಾಡುತಿದೆ
ಮನಸು ಕವನವ ಕಟ್ಟುತಿದೆ
ಕಾರಣ ನೀನೆನಾ ಚೆಲುವೆ ನೀನೇನಾ

ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಮತ್ತೆ ಸುಂದರವಗುತಿದೆ
ನೆನ್ನೆ ಕಾಣದ ಹೂವು ಇಂದು ಕುಣಿಯುತಿದೆ
ಕೋಗಿಲೆಯ ಕೂಗು ಸಂಗೀತವಾಗುತಿದೆ
ಕಾರಣ ನೀನೇನಾ ಚೆಲುವೆ ನೀನೇನಾ


ಮನಸಿನ ಮೇಲಿನ ಹಿಡಿತ ತಪ್ಪುತಿದೆ
ಅದು ಕಣ್ಣಿನ ಮಾತನು ಕೇಳುತಿದೆ
ನಿನ್ನನೇ ನೋಡಲು ಕಾಯುತಿದೆ
ಕಾರಣ ನೀನೇನಾ ಚೆಲುವೆ ನೀನೇನಾ 
ನಿನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂದು ಸೋತೆ ನಾ...

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ