ನೀನ್ಯಾರೋ ಗೆಳೆಯ ನೀನ್ಯಾರೋ…


ನೀನ್ಯಾರೋ ಗೆಳೆಯ ನೀನ್ಯಾರೋ???

ತುತ್ತಿಟ್ಟು  ಬೆಳೆಸಿದವನಲ್ಲ 
ಜೀವ ಸವೆಸಿ ಸಾಕಿದವನಲ್ಲ
ನೀನ್ಯಾರೋ ಗೆಳೆಯ ನೀನ್ಯಾರೋ…

ಪಾಠ ಹೇಳಿ ತಿದ್ದಿದವನಲ್ಲ
ಕಾಟ ಕೊಟ್ಟ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವನಲ್ಲ 
ನೀನ್ಯಾರೋ ಗೆಳೆಯ ನೀನ್ಯಾರೋ…

ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಸಿದವ್ನಲ್ಲ
ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಪ್ರೆಯಸಿಯಲ್ಲ 
ನೀನ್ಯಾರೋ ಗೆಳೆಯ ನೀನ್ಯಾರೋ…

ಕಣ್ಣೀರಿಟಾಗ  ಅದನೋರೆಸುವ ಕೈಗಳು  
ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾದಾಗ ನಿನ್ನ ಮಾತನು ಕೇಳುವ ಕಿವಿಗಳು 
ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮನಸ ನೋವನು ಅರಿಯುವ ಮನಸು 

ನಾನು ಬೇರೆಯವನಲ್ಲ ಗೆಳೆಯ...
ದೇಹ ಬೇರೆಯಾದರು ಜೀವ ಒಂದೇ!!
ಹೃದಯ ಎರಡಾದರು ಉಸಿರು ನಿನ್ನದೇ !!

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ

ಪ್ರಚಲಿತ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು