ಭಾನುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 13, 2011

ಹೆಣ್ಣೆಂಬ ಜಾಲ

ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸಿದ ದಿನವಾದರೂ ಇರಬಹುದು
ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೋಪ್ಪನ್ನಾದರು ಹುಡುಕ ಬಹುದು
ಸಾಗರ ಸೇರದ ನದಿಯಾದರು ಇರಬಹುದು
ಉಪ್ಪು ಸಪ್ಪೆಯಾಗ ಬಹುದು
ಸಕ್ಕರೆ ಕಹಿಯಾಗ ಬಹುದು
ಹೆಣ್ಣೆಂಬ ಮಾಯೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗದವನು!! ಇದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು

ಮೊದಲು ಗಂದಸನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಆ ದೇವರು
ಸೋಲಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದರು
ಬಿರುಗಾಳಿ ಭೂಕಂಪಕ್ಕೆ ಎದೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿಂತನು
ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ  ಸವಾಲದನು

ಅವನ ಕೊನೆಯ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಅತಿ ಮಧುರವಾದುದು
ಗಂಡಸನು ಸೋಲಿಸಿದ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯನು ಕರೆದ ಹೆಣ್ಣೆಂದು
ಅವಳ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟ ಮಾಯಲೋಕವನು
ನೋಟದಲಿ ನಶೆಯೇರಿಸುವ ಸೌಂದರ್ಯವನು
ಎದೆಯಲಿಟ್ಟ ಎಂದೂ ಅರ್ಥವಾಗದ ಮನಸನು
ಕೊನೆಗೂ ಈ ವಿಧಿಯಾಟದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಗೆದ್ದನು 
ಗಂಡಸು ಹೆಣ್ಣೆಂಬ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದನು 

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ