ಭಾನುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 13, 2011

ಕೇವಲ ನಿನಗೋಸ್ಕರ

ಗಾಳಿಯಾಗ ಬಲ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಉಸಿರಾಗಳು
ಶಬ್ಧವಾಗ ಬಲ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ಮಿಡಿತವಗಳು
ಮಗುವಾಗ ಬಲ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಮಡಿಲು ಸೇರಲು
ಹೂವಾಗ ಬಲ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಮುದಿಯ ಏರಲು
ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಚೆಲುವೆ ಎಲ್ಲ ನಿನಗೋಸ್ಕರ


ಅಪ್ಪನ ಪ್ರೀತಿ ಬಿಡಲಾಗದು ನಿನ್ನ ಸೇರಲು
ಅಮ್ಮನ ಮಮತೆ ಮರೆಯಲಾಗದು ನಿನ್ನವನಾಗಲು
ನೀನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರೇ
ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನೇ ಆಸರೆ
ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಮರೆಯಲಾಗದು
ಚೆಲುವೆ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಕೇವಲ ನಿನಗೋಸ್ಕರ!! 

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ